dokumentacja HOME

Fort Sztuki'93, Fort św Benedykta, Kraków. Pierwsza impreza od której rozpoczyna się historia SFS.
Sympozium "Wolność w sztuce", w PAN, na ul. Sławkowskiej. Organizatorem sympozjum i moderatorem dyskusji był Łukasz Guzek. Wydany został katalog z wystawy i osobna publikacja z tekstami z sympozjum i zapisem dyskusji.