dokumentacja HOME

Fort Sztuki'94, Fort św Benedykta, Kraków

Sympozium "Ekstremum w sztuce", w Domu Estreichera, przy ul. Kanoniczej (budynkiem i zbiorami opiekowało się wtedy TPSP - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, czyli Pałac Sztuki). Organizatorem sympozjum i moderatorem dyskusji był Łukasz Guzek. Wydany został katalog z wystawy i osobna publikacja z tekstami z sympozjum i zapisem dyskusji.