dokumentacja HOME
REJESTRACJA STOWARZYSZENIA FORT SZTUKI
W roku 1996 grupa osób z Komitetu Organizacyjnego dorocznego festiwalu Fort Sztuki w Forcie św.Benedykta w Krakowie (w Podgórzu na Wzgórzu Lasoty), wraz ze sprzyjającymi tej inicjatywie artystami, krytykami i historykami sztuki, dokonała formalnej rejestracji Stowarzyszenia Fort Sztuki. Komitet Organizacyjny festiwalu Fort Sztuki działał pod patronatem ZPAP Kraków. Stowarzyszenie Fort Sztuki funkcjonuje niezależnie i samodzielnie. Od tej pory Stowarzyszenie organizuje co roku festiwal Fort Sztuki.
Logo Stowarzyszenia to plan-rzut poziomy budynku Fortu św.Benedykta.


FORT SZTUKI'96 składał się z wystawy w Forcie św.Benedykta, przygtowanej jeszcze przez Komitet Organizacyjny pod patronatem ZPAP Kraków.
Sympozjum "KONTEKST-MEDIA" odbyło się w sali teatru Groteska w Krakowie i było w całości przygotowane przez Stowarzyszenie Fort Sztuki.Projekt "IDENTYFIKACJE"