dokumentacja HOME
Nazwa Projektu:
24 godziny (Fort Sztuki 97)

Czas:
Czas jesiennego ekwinokcjum (czyli przesilenia, lub równonocy)
Początek o zachodzie Słońca, 22 Września godz. 18.40
Zakończenie o zachodzie Słońca 23 Września o godż. 18.38


Miejsce:
Kraków, Fort Św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu (Centrum Sztuki Aktualnej in spe)

Organizator:
Stowarzyszenie Fort Sztuki

Autor i realizator projektu:
Stowarzyszenie Fort Sztuki - Komitet Organizacyjny Fort Sztuki 97

Założenia teoretyczne:
24 godziny, dzień i noc, pełna doba - to podstawowa jednostka czasu ludzkiego. Wyznacza rytm aktywności człowieka na Ziemi, jest sposobem organizacji życia indywidualnego i zbiorowego. Czas abstrakcyjny staje się konkretnym czasem mierzalnym, z rzeki czasu zostaje wyodrębniony czas życia. To człowiek tworzy czas.

Moment równonocy zawsze fascynował ludzi. Był przedmiotem celebracji we wszystkich kulturach znających rytuały solarne i lunarne, czyli posiadających świadomość zależności życia od procesów kosmicznych. Na tej bazie powstała wyrafinowana wiedza, stanowiąca korzenie wielu historycznych ale i współczesnych kultur (Fort znajduje się w miejscu przedchrześcijańskiego kultu). Odniesienie do najbardziej archaicznych przejawów ducha ludzkiego czyni sztukę formą antropozofii; czymś głęboko i specyficznie ludzkim. Ten wymiar projektu pogłębia realizowanie projektu w oparciu o sztukę performance - sztukę opartą bezpośrednio na kondycji psycho-fizycznej artysty.

Naturalnie wyznaczony podział doby na dwa równe odcinki czasowe wyznacza strukturę czasową projektu, moment jego rozpoczęcia i zakończenia. W dzieło sztuki zostają włączone procesy astronomiczne i zależności kosmiczne. Jednocześnie całość związanych z nimi odniesień kulturowych stanowi jego tło i kontekst. Architektura fortu św. Benedykta wyznacza strukturę przestrzenną projektu. Centralny plan budynku podkreślając dodatkowo jego holistyczny charakter.

Do udziału w projekcie zapraszamy 24 artystów uprawiających sztukę opartą na czasie, czyli rozmaite formy sztuki performance. Każdy indywidualny program trwa 24 godziny. Pokazy odbywają się symultanicznie w wydzielonych pomieszczeniach, co umożliwia plan architektoniczny budynku. Tak określone warunki są sytuacją graniczną dla form sztuki tworzonej na żywo i stanowią wyzwanie, które może wyzwolić twórczy impuls.

Projekt 24 godziny jest także eksperymentem w dziedzinie kontaktu sztuki współczesnej z publicznością. Centralny charakter architektury Fortu integruje publiczność i dzieło, zapewnia łatwość kontaktu miedzy nimi. Jednak: przy założeniu stałej obecności w Forcie, nie jest możliwe śledzenie na bieżąco wszystkich wydarzeń. Ten element projektu nawiązuje do opisu współczesnej kultury jako wielości i różnorodności jako splątanych wątków, tropów, sensów. Odzwierciedla sytuację nadmiaru szeroko rozumianej informacji które ilość i stały napływ czyni niemożliwymi do ogarnięcia dla pojedynczego człowieka. Aby się wśród nich nie zagubić jest się zmuszonym wybierać, prowadzić selekcję według własnych, bądź podzielanych idei, poglądów. W ten sposób indywidualizm zostaje podniesiony do rangi zasady bycia w świecie. Tak też jest zmuszony postępować widz w trakcie trwania projektu. Nie będąc w stanie uczestniczyć we wszystkim, musi wybierać, lub skazać się na odbiór niepełny. Chcąc zobaczyć wszystko, postępuje jak telewidz zmieniający nieustannie programy. W ten sposób przestaje być biernym obserwatorem się, jest zmuszony do zajęcia stanowiska, stworzenia własnego programu, uruchomienia potencjału indywidualności jako mechanizmu obronnego przed zalewem danych. Tym samym zostaje wciągnięty w strukturę projektu.
(opracował Łukasz Guzek)

LISTA UCZESTNIKÓW:
 1. Artur Tajber
 2. Alicja Żebrowska
 3. Alastair MacLennan
 4. Brian Connolly
 5. Roddy Hunter
 6. Andre Stitt & Catherina Waller & Kate Ellis
 7. BBB Johannes Deimling & Stephan Us
 8. Wojciech Jaruszewski
 9. Paweł Kwaśniewski
 10. Łukasz Napolski
 11. Dariusz Fodczuk
 12. Władysław Kaźmierczak
 13. Przemysław Kwiek
 14. Jarosław Koziara
 15. Robert Sot
 16. Paul Panhuysen
 17. Valentin Torrens
 18. Roi Vaara
 19. Miłosz Łuczyński
>ZOBACZ FOTKI>>>STOWARZYSZENIE FORT SZTUKI
31-322 Kraków, ul. Mehoffera 2, tel/fax: +048/12/ 374704 e.mail: guzek_qq@sol.pp.net.pl


Do............................................................

W dniu jesiennego ekwinokcjum - przesilenia dnia i nocy (równonocy) w roku 1997 organizujemy 24 godzinny festiwal performance.

Podczas 24 godzin w forcie Św. Benedykta w Krakowie, miejscu, w którym od 1993 roku odbywa się coroczny festiwal FORT SZTUKI, prezentować ma swoje prace 24 zaproszonych artystów.

Mamy zaszczyt zaproponować Ci udział w projekcie "24 godziny. Fort Sztuki 1997"

Naszym zamiarem jest doprowadzenie do sytuacji, w której zaproszeni artyści podejmą się realizacji swych działań przez okres pełnych 24 godzin i prezentacji ich równocześnie w oddzielnych pomieszczeniach Fortu. Architektura budowli (patrz załączony plan) umożliwia względne oddzielenie poszczególnych prezentacji i swobodną cyrkulację publiczności w ich trakcie. Chcemy, by ta współpraca poszczególnych autorów ze specyfiką architektury dała w rezultacie niepowtarzalne sprzężenie akcji. Chcemy, by Fort stał się na okres tej jednej, szczególnej doby Zegarem Energetycznym, aktywnym mechanizmem napędzanym energią sztuki i poszczególnych autorów. Nie chcemy, by Fort Sztuki-24 godziny był kolejnym festiwalem performance, lecz aby - poprzez umieszczenie w potencjalnie bogatym kontekście znaczeniowym, dobór artystów i niezwykłe warunki prezentacji - był festiwalem szczególnym.

Zaproszeni autorzy, którzy potwierdzą chęć udziału do dnia 1 Lutego 1997, otrzymają niezwłocznie pełną listę uczestników, oficjalne zaproszenie, dokładny plan czasowy festiwalu i warunków pobytu. Będziemy od nich oczekiwać podania swoich potrzeb technicznych i ogólnego opisu realizacji do końca Kwietnia 1997 - w zamian prześlemy dokładne informacje dotyczące możliwości realizacji ich projektów do dnia 20 Czerwca 1997.

Chcemy zapewnić wszystkim uczestnikom: pobyt w Krakowie przed festiwalem na okres niezbędny dla przygotowania swoich wystąpień (nie więcej jednak niż 4 dni)) i jeden po festiwalu na odpoczynek, zwrot kosztów podróży na terenie Polski, aktywną pomoc w uzyskaniu dofinansowania kosztów podróży do Polski (zniżki na liniach lotniczych PLL LOT) od organizacji międzynarodowych, honorarium za występ.

Po festiwalu zamierzamy wydać publikację dokumentującą wydarzenie i odzwierciedlającą czasowy charakter prac.

Na czas trwania prezentacji chcemy zorganizować na terenie Fortu punkt informacyjny, w którym - miedzy innymi - dostępne będą materiały artystów biorących udział w festiwalu. Prosimy w związku z tym o przesłanie w miarę możliwości: rozszerzonych biografii, autorskich tekstów teoretycznych, dokumentacji, fotografii, oraz katalogów (z podaniem warunków ew. sprzedaży) czy kaset video (z podaniem warunków prezentacji), innych materiałów.