dokumentacja HOMEFORT SZTUKI 2003
 
Festiwal Sztuki Performance Japońsko-Azjatyckie
Tournee Sztuki Performance po Europie - NIPAF

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE:

Galeria Krzysztofory, Kraków, ul.Szczepańska 2


DNI AZJATYCKIE

czwartek .......2 października.............. 17:00-21:00

piątek ...........3 października............... 17:00-21:00

sobota ......... 4 października............... 17:00-21:00

UCZESTNICY

...............Seiji Shimoda (Nagano-Japonia)..............................Kazuhiro Nishijima(Aichi-Japonia)............................ Osamu Kuroda (Tokyo-Japonia) ..............................................Mari Tanikawa(Yokohama-Japonia)............... Kazunori Kitazawa (Nagano-Japonia) ..........................................................................................................NorikoOhashi (Nara-Japonia) ...................Naoki Fujiwara (Okayama-Japonia) ....................................................................................Yoko Iida
(Kamakura-Japonia) .............................................Rei Shibata (Nagoya-Japonia) .......................................Yoshinori Niwa(Kawasaki-Japonia) .......................Kyoko Maruta (NaganoJaponia) .........Atsuko Yamazaki(Nagano-Japonia)....................... Dai Guangyu (Chengdu, Chiny) ................Yu Ji (Chengdu,Chiny)................................. Xiang Xishi (Xi'an, Chiny) .................Hsu Tuilien (Taipei, Taiwan)
Yeh Tzuch'i (Tainan, Taiwan) .............................................................Ronaldo Ruiz (Quezon, Filipiny)

DZIEŃ POLSKI

niedziela .......5 października...............16:00-21:00

 

UCZESTNICY

..............Jerzy Bereś......................Paweł Górecki..............................Artur Grabowski.... Oskar Dawicki........ Zbigniew Warpechowski................ Władek Kaźmierczak & Ewa Rybska............ Małgorzata Butterwick
.............................................Barbara Maroń.......................Alicja Żebrowska.......................Józef Bury ................Miłosz Łuczyński, Piotr Grzybowski.................... Grzegorz Sztwiertnia................... Roman Dziadkiewicz........................................ Czet Minkus..............Angel Pastor (Barcelona)............................ Dariusz Baster................................... Paweł Kwaśniewski................................ Artur TajberORGANIZATORZY

STOWARZYSZENIE FORT SZTUKI
we współpracy z NIPAF
(Nippon International Performance Art Festival)
oraz Grupa Krakowska i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - Cricoteka


kurator ze strony Japońskiej NIPAF - Seiji Shimoda - NIPAF Executive Director -
nipaf@avisnet.or.jp

kurator ze strony Fortu sztuki - Artur Tajber - FORT SZTUKI President -
zetajber@cyf-kr.edu.pl - +48-12-6343413

koordynacja całości - Artur Tajber

 

Koordynatorzy odpowiedzialni za dni festiwalowe:

czwartek - Małgosia Butterwick

piątek - Oskar Dawicki

sobota - Artur Grabowski

niedziela - Alicja Żebrowska


kontakty z mediami - Paweł Górecki

Finanse - Basia Maroń

strona internetowa - Efka Szczyrek, Łukasz Guzek
abzug2