dokumentacja HOME

FORT SZTUKI 2003 
Performance Art Festival
NIPAF Japan-Asia Performance Art Tour in Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

VENUE:

Krzysztofory Gallery, Kraków - POLAND, Szczepańska 2


ASIA DAYS

thursday .......2 October.............. 17:00-21:00

friday.............3 October............... 17:00-21:00

Saturday....... 4 October............... 17:00-21:00

PARTICIPANTS:

...............Seiji Shimoda (Nagano-Japan)..............................Kazuhiro Nishijima(Aichi-Japan)............................ Osamu Kuroda (Tokyo-Japan) ..............................................Mari Tanikawa(Yokohama-Japan)............... Kazunori Kitazawa (Nagano-Japan) ..........................................................................................................NorikoOhashi (Nara-Japan) ...................Naoki Fujiwara (Okayama-Japan) ....................................................................................Yoko Iida
(Kamakura-Japan) .............................................Rei Shibata (Nagoya-Japan) .......................................Yoshinori Niwa(Kawasaki-Japan) .......................Kyoko Maruta (Nagano-Japan) .........Atsuko Yamazaki(Nagano-Japonia)....................... Dai Guangyu (Chengdu, China) ................Yu Ji (Chengdu,China)................................. Xiang Xishi (Xi'an, China) .................Hsu Tuilien (Taipei, Taiwan)
Yeh Tzuch'i (Tainan, Taiwan) .............................................................Ronaldo Ruiz (Quezon, Philippines)
 

POLISH DAY

sunday .......5 october............... 16:00-21:00

 

PARTICIPANTS:

..............Jerzy Bereś......................Paweł Górecki..............................Artur Grabowski.... Oskar Dawicki........ Zbigniew Warpechowski................ Władek Kaźmierczak & Ewa Rybska............ Małgorzata Butterwick
.............................................Barbara Maroń.......................Alicja Żebrowska.......................Józef Bury ................Miłosz Łuczyński, Piotr Grzybowski.................... Grzegorz Sztwiertnia................... Roman Dziadkiewicz........................................ Czet Minkus..............Angel Pastor (Barcelona)............................ Dariusz Baster................................... Paweł Kwaśniewski................................ Artur Tajber

ORGANIZED BY:

THE FORT SZTUKI ASSOCIATION
in collaboration with NIPAF
(Nippon International Performance Art Festival)
and Krakow's Group and The Documentary Centre of Tadeusz Kantor's Art - cricoteka


responsible for NIPAF - Seiji Shimoda - NIPAF Executive Director -
nipaf@avisnet.or.jp

responsible for SFS - Artur Tajber - FORT SZTUKI President -
zetajber@cyf-kr.edu.pl - +48-12-6343413

general coordinator - Artur Tajber

 

Coordinators of the day:

Thursday - Małgosia Butterwick

Friday - Oskar Dawicki

Saturday - Artur Grabowski

Sunday - Alicja Żebrowska


Press officer  - Paweł Górecki

Finances - Basia Maroń

internet page - Efka Szczyrek, Łukasz Guzek
abzug2