FORT SZTUKI 96 - TAPEPAT

Fort Sztuki jest imprezą organizowana corocznie przez Stowarzyszenie Fort Sztuki. Jej celem jest wspólne, wraz z zaproszonymi artystami, przemyślenie wybranych zagadnień sztuki współczesnej, praca nad nimi i ich prezentacja publiczności.

Fort Sztuki 96 jest czwartym z kolei. Jego tematem wiodącym jest związek form sztuki współczesnej z techonlogią. W ramach tego szerokiego zagadnienia interesuje nas problem związku sztuki performance, czy bardziej generalnie sztuki dziejącej się na żywo z rozmaitymi technikami audio - wizualnymi. Intencją organizatorów jest to bardziej aspekt antropologiczny tego związku niż prezentacja najnowszych środków technologicznych.

Proponujemy udział w imprezie poprzez rozmaite typy performance a także poprzez prezentację taśm wideo. Tu jednak zastrzeżenie: nie chcąc powielać formuły festiwali wideo artu, chcemy ograniczyć prezentacje filmowe do prac związanych z zasadniczym tematem imprezy, czyli do realizacji wideo będących zapisem akcji, czy działań wykonywanych bezpośrednio do kamery. Możliwa jest także prezentacja w trakcie trwania imprezy obiektów i instalacji wideo, oraz, mniejsza o nazwy, wszelkich przejawów sztuki jakie według zaproszonych artystów spełniają założenia ogólne imprezy.

Imprezie towarzyszyć będzie (jak co roku ) sympozjum teoretyczne, poświęcone temu samemu zagadnieniu. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich artystów biorących udział w imprezie, a także specjalnych gości.

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
W przypadku performance określenie: przybliżonego czasu trwania, niezbędnego sprzętu audio i wideo, innych materiałów. W przypadku filmów: czasu projekcji. W przypadku obiektów i instalacji materiałów i sprzętu niezbędnego przy montażu.

Organizatorzy gwarantują wydanie publikacji dokumentującj całość imprezy.

Taśmy wideo są zwracane na życzenie. Taśmy bez adnotacji o zwrocie pozostaną w kolekcji Fortu Sztuki jako depozyt artystów z prawem do prezentacji na imprezach Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forcie Sztuki 96 - TAPEPAT

Impreza odbędzie się w dniach 15, 16, 17 Listopada 1996 w Krakowie.
Terminy:
Nadsyłanie projektów performance i instalacji wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt: do 30 Września
Nadsyłanie materiałów wideo wraz ze scenariuszem prezentacji: do 10 Października

Organizatorzy nie zapewniają kosztów podróży z zagranicnicy z wyj.ew. 20% zniżki na bilety lotnicze PLL LOT.


Adres organizatora:
Fort Sztuki
ul.Mehoffera 2
31-322 Kraków PL
tel/fax 0 048/12/37 47 04
e.mail: guzek_qq@sol.pp.net.plInfo dla czonków SFS

Stowarzyszenie organizje pierwszą imprezę jako formalnie istniejąca instytucja. Każdy z członków stowarzyszenia ma prawo (ale nie obowiązek) uczestniczenia w imprezie.
Fort Sztuki 96
Terminy:
15, 16,17 Listopada 96
Nadsyłanie projektów performance i instalacji wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt 30 Września
Nadsyłanie materiałów wideo wraz ze scenariuszem prezentacji 10 Październik

Informacje o założeniach imprezy w załączonym tekście.

Aby zacząć działalność potrzebne są jakieś minimalne fundusze na papier, koperty, znaczki.
Proponujemy zrzutkę po pięć (5)zł każdy.