dokumentacja HOME

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

ul.Mehoffera 2

31 - 322 Kraków

 

PREZES (adres do korespondencji):

Artur Tajber

ul.Królewska 44

30 - 045 Kraków

tel: 0048 (0)12 634 34 13

e.mail: zetajber@cyf-kr.edu.pl