dokumentacja HOME

FORT SZTUKI'98

Projekt: Litera-Słowo-Zdanie

Czas: pierwsza połowa października 1998

Założenie teoretyczne:
Historia sztuki używającej form językowych z pełną świadomością ich artystycznego znaczenia ma już niemal trzydzieści lat. Jest to jednocześnie trzydzieści lat jakie upłynęły od momentu zamknięcia modernizmu artystycznego, czyli okresu awangard w sztuce. Sztuka konceptualna była dla modernizmu wydarzeniem granicznym: zarazem ostatecznym, najbardziej radykalnym spełnieniem jego głębokich założeń teoretycznych, jak i stworzeniem warunków możliwości po-modernistycznego myślenia w/o sztuce i odpowiadającej mu praktyki artystycznej. Konceptualizm był rasową awangardą i uwielbiał tautologie, ale jednocześnie otworzył w sztuce drogę do pierwszeństwa struktury znaczeniowej, treściowej nad estetyczną, formalną. Patrząc z pozycji dnia dzisiejszego okazuje się, iż być może było to najistotniejszym przewartościowaniem w sztuce, otwierającym przed nią nowe perspektywy. Tak pojmowana sztuka stanowi zarazem klucz do rozumienia współczesnego świata, który tymczasem stał się tekstem, a sztuka - hermeneutyką znaczenia.

Sposoby realizacji:
Zgodnie z założeniem, w ramach projektu zostaną zaprezentowane prace oparte na strukturach tekstowych i językowych, wykonane w dowolnym medium czy technice. Indywidualne projekty będą realizowane w rozmaitych przestrzeniach; małych galeriach, jak i na terenie miasta w miejscach publicznych (wystawy sklepowe, słupy ogłoszeniowe, kawiarnie, puby, etc.), gdzie sztuka uzyskuje swe znaczenia w zestawieniu z specyfiką miejsca prezentacji. Tak pomyślana wystawa włącza w swoją strukturę miasto, zmieniając je w hiper-tekst. Urbanistyka i historia miasta oraz toczące się życie miejskie, tworzą kontekst znaczeniowy poszczególnych prac jak i całego projektu. Wszystkie wystawy i wydarzenia odbywające się w trakcie trwania projektu wyznaczą rodzaj trasy-tekstu, naniesionej na plan miasta. Posługując się takim planem widz może spacerować po mieście, oglądając poszczególne realizacje i odczytując ich tekst zmieszany z kon-tekstem otoczenia i dziejących się aktualnie wydarzeń.

Spodziewane efekty:
Projekt rozszerza przestrzeń sztuki na przestrzeń miasta i naszego codziennego życia i tym samym przekształca ją w strukturę tekstową. W ten sposób miasto staje się w jedną wielowarstwową, wielojęzykową narracją złożoną z indywidualnych narracji, przekazywanych w wielu językach, za pomocą rozmaitych form artystycznych i technik prezentacyjnych, zmieszanych z wielkimi narracjami kultury. Widz, poruszając się po mieście trasą wyznaczoną miejscami realizacji, odkrywa wielość zmieniających się i nakładających na siebie sensów, treści, komunikatów i informacji. Sposób odczytania zarówno całości projektu jak i poszczególnych prac, kształtuje się w zależności od kierunku poruszania się w przestrzeni takiej "wystawy", tła aktualnych wydarzeń w mieście i świecie oraz indywidualnej jak i chwilowej dyspozycji intelektualnej i psychicznej odbiorcy. Treść przekazu artystycznego przybiera charakter dynamiczny. Poszczególne sensy tworzą rodzaj dialogicznego splotu. Wolna gra zmieniających się sensów odzwierciedla sposób bycia w świecie współczesnym, tu dany za pośrednictwem sztuki.
(opracował Łukasz Guzek)

Warunki uczestnictwa:
Ze względu na wyjątkowo skromny budżet tegorocznego Fortu Sztuki, nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów podróży i pobytu artystów w Krakowie, a tym samym musimy z prawdziwą przykrością zrezygnować z zaproszenia do wspólnego spotkania. Nie możemy też przyjąć projektów których realizacja jest związana z pobytem artysty w Krakowie.

Proponujemy następujące formy uczestnictwa w projekcie:
1. Realizacja projektów w formach powielania i druku. Możemy wydrukować niskie nakłady afiszy w technice sitodruku (1-2 kolory) oraz druków offsetowych (pocztówki, ulotki itp.). Prosimy przesyłać materiały przygotowane na dyskietkach. W przypadku tekstów - format PC, MAC. W przypadku obrazków - Corel, PP, pliki *tif, *jpg, *bmp, etc..
2. Ekspozycja materiałów audio i wideo na taśmach magnetycznych (kasety audio, wideo PAL - VHS, video8, Hi-8) lub nośnikach elektronicznych (CD-ROM, prace internetowe HTML, strony WWW).
3. Ekspozycja prac nadesłanych w formie graficznej i wszelkiego typu obiektów: plakaty druki, rysunki, grafiki, fax, mail art, e.mail, internet, rękopisy, książka artystyczna, fotografie (zapewniamy wykonanie odbitek do formatu).
4. Inne formy możlwe do przesłania na adres organizatorów.


Materiały nie podlegają selekcji i ocenie. Jednak, w przypadku dużej ilości zgłoszeń będziemy zmuszeni ograniczyć ilość druków (pkt. 1). O naszych decyzjach powiadomimy zainteresowanych. Prace przeznaczone do druku lecz nie zrealizowane, pojawią się na wystawie w formie projektów.

W przypadku tekstów w języku obcym prosimy o zaznaczenie, czy mają one być eksponowane w tłumaczeniu, wersji oryginalnej, czy obu tych formach. Teksty w językach nieeuropejskich prosimy nadsyłać wraz z tłumaczeniem na język angielski.

Prosimy o zaznaczenie, czy praca ma być zwrócona nadawcy. Wszystkie prace które pozostaną w Krakowie staną się częścią kolekcji Fortu Sztuki. Z góry dziękujemy za wzbogacenie naszej kolekcji. Wszyscy uczestnicy będą powiadamiani o dalszych losach prac.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do 31 maja 1998

Terminy nadsyłania prac:
Projekty do powielenia i druku prosimy nadsyłać do 20 czerwca.
Projekty na taśmach audio i wideo, dyskietkach, CD ROM - 31 sierpnia.
Prace przeznaczone do ekspozycji - 10 września.


Materiały z sympozjum i wszelkie prace zaprezentowane w ramach projektu chcemy opublikować w katalogu - dokumentacji festiwalu Fort Sztuki 98.

Lista uczestników:
 1. Bogdan ACHIMESCU - Kraków,
 2. Birgir ANDRESSON - Reykjavik,
 3. Chumpon APISUK - Bangkok,
 4. APSOLUTNO - Novi Sad,
 5. Pi BACKUS - Roermond,
 6. Tassilo BLITTERSDORFF - Wien,
 7. Cezary BODZIANOWSKI - Lódź,
 8. Monika BOŃCZA-TOMASZEWSKA - Warszawa,
 9. Grzegorz BORKOWSKI - Warszawa,
 10. Grażyna BOROWIK - Kraków,
 11. Paul BROWN - London,
 12. Laurie Hasley BROWN - New York,
 13. Vivien BURNSIDE - Belfast,
 14. Artur BUJAK - Kraków,
 15. Gilian CARSON - Bergen,
 16. CUKT - Gdańsk,
 17. Oskar DAWICKI - Kraków,
 18. Stanisław DRÓŻDŻ - Wrocław,
 19. Andrzej DUDEK-DÜRER - Wrocław,
 20. Zenon FAJFER - Polska,
 21. Bartolome FERRANDO - Valencia,
 22. Zoe FINLAY - Leeds,
 23. Hector FIORE - Kraków,
 24. Wojtek FLORIAŃSKI - Kraków,
 25. Michał GALIŃSKI - Oświęcim,
 26. Paweł GÓRECKI - Kraków,
 27. Piotr GRZYBOWSKI - New York,
 28. Łukasz GUZEK - Kraków,
 29. Lee HASSALL - London,
 30. Joanna HOFFMANN - Poznań,
 31. Bernadette HUBER - Wien,
 32. Irene HUG - Berlin,
 33. Sean O'HUIGIN - Cobh,
 34. Jarosław HULBÓJ - Zakopane,
 35. Roderick HUNTER - Kingston upon Hull,
 36. Julian JOŃCZYK - Kraków,
 37. Andrzej KARPIŃSKI - Poznań,
 38. Faustyna KAJKA-PYŚ - Chełm,
 39. Łukasz KIEFERLING - Kraków,
 40. Minako KITAYAMA - Nagoya,
 41. Barbara KONOPKA - Łódź,
 42. Kira KOYA - Yokohama,
 43. Cynthia M. KUKLA - Bloomington-Normal,
 44. Osamu KURODA - Tokyo,
 45. Hans KUYS - Leveroy,
 46. Przemysław KWIEK - Łomianki,
 47. Alicja LEWICKA - Zielona Góra,
 48. Krzysztof LORCZYK - Stary Sącz,
 49. Jenny LUKAC - Roses,
 50. Sol LYFOND - Köln,
 51. Miłosz ŁUCZYŃSKI - Kraków,
 52. Barbara MAROŃ - Kraków,
 53. Richard MARTEL - Quebec,
 54. Tokio MARUJAMA - Tokyo,
 55. Yoshiko MARUJAMA - Tokyo,
 56. Danny McCARTHY - Cork,
 57. Czesław MINKUS - Kraków,
 58. Gertrude MOSER-WAGNER - Wien,
 59. Michal MURIN - Bratislava,
 60. Kazuhiro NISHIJIMA - Nishikasugai,
 61. Paul PANHUYSEN - Eindhoven,
 62. Tony Stewart PATRICKSON - Belfast,
 63. Janet PETTMAN - Brixham,
 64. Jan PIEKARCZYK - Warszawa,
 65. Beverly PIERSOL - Wien,
 66. Maria Anna POTOCKA - Kraków,
 67. Waldek PRANCKIEWICZ - Stargard Szczeciński,
 68. Max Margot PROTZE - Nuernberg,
 69. Mirosław PYŚ - Chełm,
 70. Rachel ROSENBACH - Niemcy,
 71. Huang RUI - Tokyo,
 72. Jan RYLKE - Warszawa,
 73. Andrzej SADOWSKI - Kraków,
 74. Brygida SERAFIN - Kraków,
 75. Jurij SOKOLOV - Lviv,
 76. Robert SOT - Bergen,
 77. Vasan SITTHIKET - Pakkred Nontaburi,
 78. Andre STITT - London,
 79. Giovanni STRADA - Ravenna,
 80. Stefan SZCZELKUN - London,
 81. Robert SZCZERBOWSKI - Warszawa,
 82. Antoni SZOSKA - Kraków,
 83. Tadeusz STRYJEWSKI - Polska,
 84. Grzegorz SZTWIERTNIA - Kraków,
 85. Jan ŚWIDZIŃSKI - Warszawa,
 86. Artur TAJBER - Kraków,
 87. Valentin TORRENS - Barcelona,
 88. Sambor WILK - Kraków,
 89. WSPÓLNOTA LEEEŻEĆ - Łódź,
 90. Małgorzata ŻARCZYŃSKA - Olsztyn,
 91. Alicja ŻEBROWSKA - Kraków.
PRACE - PLAKATY NA ULICACH MIASTA
Artyści którzy nadesłali prace w formie projektu plakatu: Stanisław DRÓŻDŻ, Zenon FAJFER, Przemysław KWIEK, Jan RYLKE, Andre STITT, Artur TAJBER,
Alicja ŻEBROWSKA - praca na bilbordzie, Planty, przed galerią Bunkier Sztuki

WYSTAWA W SALACH INSTYTUTU GOETHEGO